среда, 2. фебруар 2011.

„ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА СРБИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ“


ИНСТИТУТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ПОЛИТИКУ И ПРИВРЕДУ
________________________________________________________________________________

Македонска 25, 11000 Београд,  Тел. 3373-824, Факс 3373-835
Е-пошта: iipe@ diplomacy.bg.ac.rs  -  Website : http://www.diplomacy.bg.ac.rsПоштовани,

У сусрет научном скупу који ће на Институту за међународну политику и привреду бити одржан крајем јуна 2011. године, упућујемо Вам обавештење, у жељи да препознате Ваш  интерес и интерес Ваших сарадника за учешће на овом научном сусрету, који ће окупити реномирана имена из спектра културно-историјског наслеђа и сродних дисциплина, из земље и света.
Тема трећег по реду међународног научног скупа на Институту за међународну политику и прувреду је:


„ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА СРБИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ“


Кандидат за учешће на овом научном скупу, својим прилогом (рефератом) треба да задовољи критеријуме и стандарде прописане од стране Програмског савета:
§   Потенцијални реферат (научни рад) којим се кандидат пријављује за учешће на научном скупу, мора да
обрађује тему која је компатибилна са дефинисаном темом научног скупа за који кандидат аплицира. Тема може да обрађује материјалну и нематријалну културну баштину као и утицај свремених међународни кретања на ову област, интеграције, регионализација, идентитет, економски и политички услови на очуванје баштине, туристички потенцијали, упоредне анализе ове области у земљи и иностранству, улога и значај државних и невладихих организација у овој области и друге теме које директно или индеректо се односе на ову област
§   Реферат којим кандидат конкурише за учешће на међународном научном скупу биће рецензиран, према стандардној категоризацији научних радова
§   Приложени научни рад својом апаратуром, структуром и приступом тематици коју обрађује, треба да представља целовит преглед неког подручја или проблема на основу већ публикованог материјала који је у прегледу сакупљен, анализиран и расправљан, и/или да садржи резултате изворног истраживања. Такође, научне информације изнесене у раду морају бити обрађене и изложене тако да се могу поновити и проверити анализе и закључци на којима се резултати заснивају
§   Дозвољено је да на научном скупу једно лице учествује највише у два реферата – који потписује као аутор или коаутор реферата
§   Као коаутори реферата могу се пријавити највише 4 лица
§   за учешће на научном скупу неопходно је да кандидат пријаву, у писаној и електронској форми, доставе др Видоју Голубовићу (Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска бр. 25, vgolubovic@diplomacy.bg.ac.rs), најкасније до 15. марта 2011.
§   До 01.04.2011. године неопходно је доставити апстракт на српском и енглеском или на неком другом светски признатом језику са назнаком кључних речи како је и назначено у техничком упутству на „web sajtu“ Института
§   Потенцијални учесници ће закључно са 15. априла 2011. бити обавештени о томе да ли је тема њиховог реферата прихваћена
§   У зависности од тематике пријављених радова организоваће се и панел расправе
§   Организациони одбор организоваће посебну панел расправу на предложену тему за младе научне кадрове
§   Институт је обезбедио све неопходне техничке услове (пројектор, платно, микрофоне, тонски запис) за рад конференције као и видео линк (за оне који неће бити у могућности да лично присуствују конференцији а буду желели да се учесницима обрате)
§   Последњи рок за предају прихваћених реферата је 01.06. 2011.

У очекивању успешне сарадње, срдачно Вас поздрављамо.
  
За Органиyациони одбор,                                           директора Института,
др Видоје Голубовић,                                                   др Душко Димитријевић,

У Београду,      
31.01.2011.

Нема коментара:

Постави коментар

Из пристиглих писама

DONATIONS - ДОНАЦИЈЕ

Financed from the sale of printed editions on the paper and magazines ZAVETINA, direct purchase of Zavetina, donations and solidarity. Solidarity receivd donations from individuals, individual, or organiyation, or foundation, the supporting Non/profit publishing, translanting and connect writers of different nationalities, language and culture. To accept donations from philantropist from Serbia, and from all other sountries from all continents, always pointing out to our print publications, the origin of donations. Payment will made easy. - Donors from Serbia sent the money to ordinary postal money order at the following address: Ivan Lukic, 11000 Beograd, 11000 Belgrade, Street Serdar Janko Vukotic 1/13.
Donors from around the world send money only through Western Union to te following address: Miroslav Lukic, 11000 Belgrade, Serbia, street Serdar Janko Vukotic 1/13. - If there are some dilemmas, concerns, write to us at the Internet address
miroslav7275@gmail.com