И од тога долази...

Ступци са Насловне стране "Несанице"
..
..
Србија је друштво са највећом неједнакошћу у ЕвропиСрбија је друштво са највећом неједнакошћу у Европи када се гледа разлика у дохотку оних са највећим и најмањим приходима. (...)  Занимљиво је да се у двадесет одсто најбогатијих становника по приходу улази са само 5.327 евра годишње, што је на нивоу месечне плате од око 440 евра. Али у ствари велики новац у Србији зарађује само један одсто оних са највећим дохотком. Њихов годишњи доходак је чак 158.841 евро. „Србија је дубоко подељено друштво и према примањима дели се на 80 одсто оних који мање-више не могу да обезбеде себи достојан живот и 20 одсто оних којима то није проблем. Прецизнија анализа говори да само 10 одсто становника има могућности за луксузан живот у српским оквирима од око 3.000 евра месечно. И тај износ је у односу на друге земље Европе низак“, објашњава Милићевић.
Према објашњењу Јелене Жарковић, професорке на Економском факултету у Београду и коауторке студије ФРЕН-а, један од важних разлога велике неједнакости је транзиција у којој је Србија имала раст БДП-а без раста запослености. „Од 2000. године БДП је растао у девет од десет година. У истом периоду, запосленост је порасла само у две године (2001. и 2007), у оба случаја за занемарљив проценат. Другим речима, период економског раста без раста запослености трајао је код нас неуобичајено дуго, а потом је 2008. наступила економска криза чије су последице по запосленост биле опет много драматичније у Србији него у земљама у окружењу“, подсећа она. 
(....) ипак наши богаташи имају најмањи доходак у Европи. Тако топ један одсто Швајцараца има годишњи доходак од 3,2 милиона евра, а други и трећи су Луксембуржани са 3,8 и Норвежани са 2,7 милиона евра годишње. Са 158.000, српских „1%“ је на дну европске листе, чак и иза македонских „1%“ који располажу са више од 190.000 евра годишње. Иначе, у свим земљама тај последњи 100. перцентил, односно један одсто најбогатијих одскаче од свих осталих, а то је пре свега због дохотка од капитала којим располажу.
Џини коефицијент
= извор: Лист ДАНАС: Мање од просека прима 70% грађана, одломак, 13. фебруар 2018. 
Доходна неједнакост најчешће се мери такозваним Џини коефицијентом и Србија је према студији Фонда за развој економске науке (ФРЕН), са 38,6 поена последња по једнакости, добрано иза просека ЕУ од 31, па чак и земаља у окружењу, пошто Македонија има Џини коефицијент 35,2, Хрватска 30,6, док је од бивших југословенских република најизједначенија Словенија са 24,5 поена.
Треба поменути и да је према Анкети о потрошњи домаћинстава (АПД) која је до 2013. од када се користи модернија методологија, била главни извор истраживачима, неједнакост у Србији нешто мања и то пре свега због натуралне потрошње.
            .........

ЛеЗ 0013761      
Нема коментара:

Постави коментар

Из пристиглих писама

DONATIONS - ДОНАЦИЈЕ

Financed from the sale of printed editions on the paper and magazines ZAVETINA, direct purchase of Zavetina, donations and solidarity. Solidarity receivd donations from individuals, individual, or organiyation, or foundation, the supporting Non/profit publishing, translanting and connect writers of different nationalities, language and culture. To accept donations from philantropist from Serbia, and from all other sountries from all continents, always pointing out to our print publications, the origin of donations. Payment will made easy. - Donors from Serbia sent the money to ordinary postal money order at the following address: Ivan Lukic, 11000 Beograd, 11000 Belgrade, Street Serdar Janko Vukotic 1/13.
Donors from around the world send money only through Western Union to te following address: Miroslav Lukic, 11000 Belgrade, Serbia, street Serdar Janko Vukotic 1/13. - If there are some dilemmas, concerns, write to us at the Internet address
miroslav7275@gmail.com